Discover Peru
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
     
   
  Peru Photo Gallery  
     
 
Orchids in Machu Picchu - Machu Picchu  (Photos Jorge Mazzotti)

Orchid in Machu Picchu
(Lepanthes sp.)

Orchid in Machu Picchu
(Lepanthes sp.)

Orchid in Machu Picchu
(Lepanthes sp.)

Orchid in Machu Picchu
(Liparis ramosa)
 

Wakanki Orchid
(Masdevallia barleana)
Wakanki Machu Picchu Orchid
Wakanki Orchid
(Masdevallia barleana)


Wakanki Orchid
"You will cry"
(Masdevallia veitchiana)


Wakanki Orchid
"You will cry"
(Masdevallia veitchiana)


Wakanki Orchid
"You will cry"
(Masdevallia veitchiana)

Orchid in Machu Picchu
(Oncidium scansor)

Orchid in Machu Picchu
(Oncidium scansor)

Orchid in Machu Picchu
(Oncidium scansor)


Lady Slipper Orchid
(Phragmipedium caudatum)


Lady Slipper Orchid
(Phragmipedium caudatum)


Lady Slipper Orchid
(Phragmipedium caudatum)